Hệ thống tự động bán webmoney , wmz

Category: bán wmz, bán webmoney

Tại sao nên chọn https://exchangewmz.com ?

Giao dịch đơn giản , giá cả cạnh tranh

Tài khoản của bạn sẽ có tiền trong vòng 5-30 giây

Bạn Click vào đây để vào đăng ký. Vào trang chủ có 3 khung đễ ta chọn ở đây chung ta chọn khung giữa Keeper Classic

Sau khi hoàn tất khâu khai báo thông tin cá nhân bạn vào hộp thư đễ lấy code click đường link dưới đây đễ confirm .

Điền cái code vào khung trong khung và nhấn proceed. Tiếp theo bạn download cái phần mềm của webmoney về nhớ là down cái WebMoney Keeper Classic Demo WM Keeper Classic Download WM Keeper Classic Sau khi tải phần mềm về.Chạy chương trình và theo các bước sau đây : Chọn dòng thứ 2 đễ signup.click OK.

Điền cái code mà WMN gửi trong email lúc bạn đã hoàn tất đãng ký thông tin.click next

Bạn vào hộp thư e-mail lấy cái code WebMoney Keeper Classic. Activation code8 Hướng dẫn đăng kí và sử dụng tài khoản Webmoneyxxxxxxxx mà sau khi click next đã được gửi đến. copy và past vào 2 ô như trong hình.vÀ KIẾM ổ đĩa nào bạn lưu vào đó .Nhớ không được để mất sau này sẽ dùng đến nếu sữ dụng máy tính nào khac. CHÚ Ý:Cái KEY này là 1 file chứ không phải là số bình thường.Khi bạn sài máy tính của bạn thì không có vấn đề gì nhưng nếu sài máy tính khác thì nó sẽ bắt bạn browser cái key vào .Lúc ấy login mới thành công. sau khi save sẽ xuất HIỆN 1 cửa sổ hỏi YES or NO bạn click NO và click next tiếp tục.

Nhấn nút finish để hoàn tất việc đăng ký WMID và KEY WMID. Trong qua trình cài đặt khi WMN gửi WMID và KEY WMID vào e-mail thì dưới khay hệ thống sẽ xuất hiện 1 icon của WEBMONEY.Xem hình dưới.

Tiếp theo là phần backup key Click Tool/seting -chon security -chon save key to file save ra 1 cai usb hoặc save vào cho nào do đừng để mất nó lên 3 con số

PHẦN NÀY RẤT QUAN TRỌNG Khi bạn điền pass vào khung code to access the keys.Pas này do mình tự đặt khác hoàn toàn với pass khi LOGIN. Phải nhớ thật kỷ.Tôi đã bị quên 1 lần và mất luôn tiền trong ACC. XONG RỒI LƯU VÀO TRONG Ổ ĐỈA NÀO MÀ BẠN MUỐN. Bước tiếp theo bạn tạo 1 cai purse la có thể sữ dung send tiền nhận tiền deposie vv.vv vào mục purse chọn create chon wmz đặt tên cho nó tên thế nào cũng được